MaSkotti-lehti

 

 

MaSkotti-lehti on SHKK ry:n jäsenlehti. Se ilmestyy tällä hetkellä kolme kertaa vuodessa ja sisältää yleensä 64 sivun verran tietoa skottien kasvattamisesta, hoitamisesta, erilaisista harrastusmahdollisuuksista, haastatteluja sekä tuloksia näyttelyistä ja juoksuista.18.10.2007

Miten Maskotti-lehti tehdään?

Päätoimittaja tekee yhdessä toimituskunnan kanssa marraskuun aikana seuraavan vuoden lehtien toimittamiseen liittyvän aikataulun. Aikataulussa on aineistopäivät, taittoon ja painoon lähettämispäivät, postitus- ja ilmestymispäivä. Samalla sovitaan kirjapainon kanssa aikataulut. Samalla tehdään myös Maskotti-lehden vuosisuunnitelma tiedossa olevien tapahtumien pohjalta. Tiedot kerätään toimituskunnalta ja hallituksesta.

Päätoimittaja tekee suunnitelman seuraavaa numeroa varten sen aineiston pohjalta, joka hänelle on ilmoitettu ja lähettää sen edelleen tiedoksi toimituskunnalle ja Skotlanninhirvikoirakerhon hallitukselle. Maskotti-lehden tulevasta sisällöstä tiedottaminen on tärkeää, koska aina voi tulla muiltakin ideoita jo saadun materiaalin lisäksi.

Aikataulu

Aikatauluista pidetään tarkasti kiinni, eli mitä Internetissä skottien palstalla ja lehdessä on ilmoitettu materiaalin jättöpäiväksi, se myös pätee. Jos on jotain syytä, miksi aineisto ei kerkiä kirjoittajalta sovittuun päivämäärään menessä, ota ehdottomasti yhteys päätoimittajaan. Päätoimittaja päättää, laitetaanko juttu seuraavaan lehteen vai siirretäänkö se myöhäisempää julkaisemista varten tai mahdollisesti nettiin.

Toimituskunta kokoontuu aina jo julkaistun ja tulevan lehden väliaikana.Samassa kokouksessa pidetään myös edellisen lehden ns. kritiikkipalaveri, jolloin käydään läpi mahdolliset palautteet ym. risut ja ruusut.

Päätoimittaja ja toimituskunta pyytää juttuja muilta ja tekee niitä myös itse, lisäksi pyytää kuvia ym. lehteen. Päätoimittaja muistuttaa artikkelin ym. tekijöitä, milloin aineiston pitää olla toimituksessa.

Kaikesta lehteen tulevasta aineistosta on sovittava päätoimittajan kanssa!

Toimituskunnan palavereissa sovitaan lehden sisällöstä ja kuvituksesta, jonka jälkeen alkaa juttujen tekeminen, toimittaminen ja mahdolliset kuvaukset ja kuvien pyynnöt.

Tekstien tarkistuttaminen

Päätoimittaja aloittaa aineistopäivän jälkeen tekstien käsittelyn. Aikaa kuuluu, riippuen materiaalista, viikko. Tämän jälkeen toimituskunta lukee käsitellyt jutut. Muokatut jutut lähetetään kirjoittajalle nähtäväksi. Kun kirjoittaja on hyväksynyt tehdyt muutokset, juttu viedään taittoon.

Päätoimittajan tehtäviin kuuluu

  • juttujen stilisointi, tarvittaessa lyhentäminen ja otsikon tekeminen, myös väliotsikot
  • mahdollisen ingressin tekeminen
  • kuvat (kuvia tulee myös kirjoittajilta) ja kuvatekstit (toivottavasti myös kuvien lähettäjiltä
  • ylösnostot ja muut korostukset.

Taitto

Päätoimittaja tekee ns.sivukartan, jossa on materiaalin järjestys lehdessä. Toimituskunta saa vielä pdf-vedoksen taitosta,josta he vielä lukevat ja tarkistavat, että lehden aineisto on sovitusti tehty ennen kuin lehti lähtee painoon.

Kirjapaino lähettää vedoksen päätoimittajalle ja se tarkistetaan yhdessä toimituskunnan kanssa ja palautetaan kirjapainoon viimeistään seuraavana päivänä.

Osoitteisto

Osoitteistoa hoitaa jäsenrekisterin ylläpitäjä. Osoitteisto on exell-taulukolla tehty. Osoitteisto tulostetaan tarra-arkille,josta osoitteet laitetaan valmiin lehden takakanteen. Postitus tehdään 2.luokassa, joka on valmiina lehdessä.

Palaute

Palaute on todella tärkeää päätoimittajalle ja toimituskunnalle lehden kehittämisen vuoksi, joten kaikki palaute on tervetullutta.

Summasummarum

Lähetä aineisto toivotun aikataulun mukaan. Ole yhteydessä päätoimittajaan. Lehti on yhteinen, joten toivomme, että kaikki puhaltaisivat tässä yhteen hiileen, niin toimituskunta kuin hallitus ja erityisesti jäsenet. Toivomme, että lehti tipahtaisi postiluukusta juuri niinä päivinä kuin on yhdessä sovittu.

Maskotti-lehden toimituskunta

Hyväksytty Skotlanninhirvikoirakerhon hallituksen kokouksessa 7.10.2007.


Tiedote 20.9.2007

Maskotti-lehti on saanut uuden päätoimittajan Tuuli Jalon. Päätoimittajan kanssa lehteä työstää Maskotti-lehden toimituskunta, johon kuuluvat Marja-Leena Arhima-Oinonen, Kielo Honkaniemi ja Miia Seilonen. Toimituskunta on kokoontunut yhden kerran, ja siinä käsiteltiin mm. tulevien lehtien ulkoasua ja sisältöjä. Materiaalia on nyt kiitettävästi seuraavaa numeroa varten, mutta mikään ei estä jäseniä ottamasta yhteyttä päätoimittajaan, jos uutta, jo tehtyä materiaalia haluaa tulevaan lehteen lähettää julkaistavaksi. Maskotti-lehden numero 2:een tarkoitettu aineisto pitää olla päätoimittajalla viimeistään 30.9.2007, jotta saisimme lehden jäsenille luettavaksi vielä ennen ensilumien jäämistä luontoon. Päätoimittajan uusi s-posti osoite on tuuli.jalo@kolumbus.fi